Over ons

From WordNet (r) 1.7 [wn]: Lepton : an elementary particle that participates in weak interactions; has a baryon number of 0

Leptonics is een eenmanszaak die opgericht is in april 2003 en ondertussen een grote ervaring opgebouwd heeft door de realisatie van verschillende projecten en de continue ondersteuning van haar klanten.

Om onze logistieke footprint zo klein mogelijk te maken werken we zoveel mogelijk volgens het Just In Time principe voor de hardware zodat er steeds van de meest recente technologiën gebruik gemaakt kan worden.

Er wordt ook weinig geïnvesteerd in reklame of infrastructuur. Dit laat ons toe om zeer flexibel en op maat te werken en de kosten zo laag mogelijk te houden.

Free software zoals open source toepassingen genieten de voorkeur zodat de klant niet opgezadeld wordt met hoge licentiekosten. Kijk zeker eens bij onze diensten en producten die we u kunnen aanbieden.

Nieuwe technologieën zoals IoT, 3D printing en drones worden actief bestudeerd. Contacteer ons voor meer uitleg.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.